Jei netreniruosite varpos,

Fizins kultros" ur nalo leidju. Nesirpinkite isivalymu ir nesinaudokite klizmomis bei laisvinaniais vaistais, duokite arnynui poils, argi ne dl to js badaujate? A energingas. Instinktas pasako, kada reikia badauti.

Gyvename apnuodytame pasaulyje II skyrius. Badavimo praktika III skyrius. Js paslaugoms devyni gydytojai IV skyrius.

Bregas Polis Sveikai Gyventi

Turtai neatnea laims. O tai. A neneigiu turt. Manau, kad ms visuomenje pinigai ir padtis vaidina tam tikr vaidmen.

  • Genitalijų uždegimo prevencija; Padidėjęs lytinis potraukis.
  • Kaip ištiesti varpą kad jis būtų didelis

Patogumus ir prabang turi daugelis. Jeigu i mogaus atimtume turt ir duotume jam tik sveikat, tai pirmasis jo noras bt susigrinti prarast turt. Bet kai yra ir viena, ir kita, lieka odis, kur mes bijome itarti, mintis, kuri vejame nuo savs, tai, kas teikia sielvart, skausm ir nevilt.

Visi nuolatinio mokymo pranašumai

Net kai gyvenimas atrodo nepakeliama nata, mogus viso mis igalmis kabinasi u jo. Kokios dvasios jgos eikvojamos kovai su mirtimi! Didiausias mogaus trokimas sveikata ir ilgas gyvenimas. Pats gyvenimas savaime yra stebuklas, ir is stebuklas yra m s rankose.

patikimas būdas padidinti savo varpą ką daryti norint atsistoti po erekcijos

Gyvenimas tai nekainojamas lobis, kur privalu branginti. Nuo Adomo ir Ievos, gyvenusi Edemo soduose, laik mo gaus gyvenimo pratsimas pati svarbiausia problema. Persijos ir Graikijos iminiai prie daug imtmei iki Kristaus gimimo band j isprsti, taiau neskmingai. Taip pat uoliai tai dar vidurami scholastai, bet rezultat, inoma, nepasiek. Ir ian dien XX amiuje visi rimti protai ieko, tiesa, danai aklai, jei netreniruosite varpos minti i msl. N vienam mogui nuo pasaulio sukrimo nepavyko ivengti mirties, bet kiekvienas, laikydamasis higienos ir mitybos taisyk li, gali prailginti gyvenim.

Tiesiog btina tai daryti dl savs, savo artimj ir biiuli, galiausiai dl savo alies.

Document Information

A tikiu, kad kiekvienam mogui paskirta gyventi ne trumpiau kaip met, kaip apie tai pasakyta ven tajame Rate. Gyvenimo trukm turi atitikti t ami, kurio gali sulaukti sveikas mogus palankiausiomis slygomis. Laukiniai gyvnai, jei j nepraudo nepalankios slygos, igyvena vis jiems skirt laik. Veikiausiai i milijon gyvenanij tik moni gimin neigyvena jei netreniruosite varpos savo natralios ri bos. Gyvuliai instinktyviai jauia, kok gyvenimo bd pasirink ti, k sti ir gerti.

Susirg arba sueisti jie badauja. Instinktas veria gyvulius sti tai, kas jiems naudinga, o mogus vartoja sun kiausiai virkinam maist, ugerdamas kenksmingais grimais, ir paskui stebisi, kodl jis negyvena iki imto met! Teorikai mes visi troktame ilgai gyventi, o praktikai savo gyvenim sutrumpiname iki minimumo.

Ar tai turi koki nors prasm? Kas mins msl, kodl nuostab mogikosios btybs me chanizm, tobul iki smulkiausios detals, kuriame suderintas pa naus Dievo protas ir forma o pastarj bando mgdioti skulp toriainegailestingai ardo pats mogus!

Tam reikia pateisinimo! Marmurin Apolono statula Vatikane, visame jei netreniruosite varpos i nomas meno krinys, savo groiu ne tobulesnis u ms jaun tvynaini knus, bet is marmurinis Apolonas priirimas kaip nekainojamas briliantas, o gyvas mogus, kilnus, protingas ir elegantikas, subtilios ir graios fizins formos, savo knui skiria maiau dmesio nei savo katei ar uniui. Visi sveiko proto mons nori ilgai, laimingai ir naudingai varpos dydis žmonėms. Mums ilgas gyvenimas ir gera sveikata turt bti tai sykl, deja, taip nra!

  • Gyvename apnuodytame pasaulyje II skyrius.
  • Varpos dydžiai normalūs

Tai greiiausiai tik iimtis. Fizins kultros" ur nalo leidju. Fizinis silpnumas, iglebimas ir liguistumas man visuomet atrod nusikalstami, eidimas tokiam nuostabiam instrumentui, koks yra mogaus knas.

Nuo to laiko, kai pasveikau ir atstaiau savo jgas, stengiuosi, kad mano knas bt tobulas. Itikimy b auktiems valumo, gyvybingumo, sveikatos ir itverms ide alams duoda man tokius dividendus, kad a vadinu save sveikatos milijonieriumi. Norint tapti sveikatos milijonieriumi, diaugtis puikia svei kata, reikia daug dirbti.

A jei netreniruosite varpos atskleisiu gyvenimo diaugsmo paslapt. Tai vidin kno vara ir nuolatinis organizmo atsinaujinimas, pasiekiamas natralia mityba ir kitais organizm atnaujinaniais metodais, tokiais kaip badavimas, grynas oras, fiziniai pratimai, poilsis. Kai valote kn reguliariu badavimu ir natraliu maistu, jums kyla aistringas noras kasdien atlikti fizinius pratimus, o iais tobulinate savo kn ir tampate toks, koks norite bti.

Susimstykite valandl. Jei netreniruosite varpos galite padaryti savo kn fi zikai tobul. Painti save, ko gero, tikrai yra sunku, taiau tiksliai lai kantis paprast, bet svarbi mano knygose pateikiam, patarim ir kasdien juos vykdant, gyvenimas taps ne tik laimingas, bet ir nepaprastai diugus.

Sveikatos kurs reikt ieiti kiekvienam. Studijuokite j, ir jei netreniruosite varpos kasdien jums teiks sveiko, laimingo, ilgo ir aktyvaus gyvenimo diaugsm, laim ir malonumus. Kiekvie n savait badaujant 24 valandas, per metus susidaro 52 organizmo valymo dienos, o badaujant dar 3 kartus po 7 ar 10 dien per metus, i organizmo pasialins visos nereika lingos nuosdos lakai, o i snari ir raumen suplyšęs ant varpos. Turite sidmti, kad visa tai paaliniai metabolizmo produktai metabolizmas biologinis procesas, paveriantis maist gyvybikai btinomis mediagomis, o ias energi jajie yra daugelio fizini skausm ir pirmalaiks senatvs prieastis.

Leiskite man paaikinti: mes valgome maist, jis pa tenka organizm ir turi bti sukramtytas, suvirkintas, pasisavintas, o netinkamos atliekos paalintos. Kad visi ie organai gerai dirbt, organizmas privalo turti daug gyvybins energijos arba jos atsarg.

Making an Aquaterrarium with two flowing waterfalls

Energija reikalinga ne tik netinkamoms mediagoms i organizmo paalinti, bet ir maistui pasisavinti. Tam, kad maisto gaballis pereit vis 9,2 metro jei netreniruosite varpos, mogui reikalingas didiulis energijos kiekis. Daug energijos reikia skysiui pasisavinti, o is mogaus inkstuose perei na per du milijonus filtr, kepenys ir tulies psl jas patekus maist padaro tinkam milijonams kno lsteli. Daug gyvybins energijos prireikia plauiams, pateikian tiems deguon, organizme ivalantiems 5 ar 8 litrus kraujo ir paalinantiems i jo anglies dvidegin.

Ne maiau energijos reikia ir odai, kuri per 96 milijonus por su prakaitu ir drgme i organizmo alina nuodus. Kai badaujame, mes neeikvojame energijos, reikalingos maistui pasisavinti, todl visa isilaisvinusi energija gali jei netreniruosite varpos organizmo valymo ir alinimo procesuose.

Gyvybin energija turi palaikyti 36,6 C mogaus kno temperatr. Kai temperatra auktesn ar emesn mes sergame. Ms civilizacijos amiuje gyvybin energija dar turi daug prie, su kuriais jai reikia kovoti tai nuodai, nevarumai ir moni sukuriamos atliekos.

Jei netreniruosite varpos tai, kad Mongolijoje rasti dinozauro kiauiniai, apie kuriuos mokslininkai jei netreniruosite varpos, kad jie iguljo emje 10 milijon met? Galbt senovs mauzoliejai nustojo jausti varpą miestai po eme ne pakartojami buvusi civilizacij pavyzdiai, patvirtinami Biblijos? Ar radioaktyvus laikrodis, kurio padedamas profesorius Leinas nustat, kad ems amius milijon met?

kodėl iki 30 metų nėra erekcijos maisto papildai vyrams erekcija

Gal reaktyviniai lktuvai? Atomi n energija? Vandenilin bomba? Ne, n vienas i j! Mano nuomone, pats didiausias ms laik atradi mas tai mokjimas reguliariai badaujant fizikai, protikai ir dvasikai atsinaujinti.

Mokslikai pagristas badavimas gali priversti mog umirti savo ami.

labai ilga erekcija mano brolis turi didžiulę varpą

Reguliariai badaujantis ivengs pir malaiks senatvs. Artjanti senatv ir bkl, kai atrodo, kad tampi nata sau ir kitiems pati didiausia monij persekiojan ti baim. Senatvs, bejgikumo, nesugebjimo pasirpinti savimi baim monse gldi labai giliai. Susipain su badavimu ir jo taisyklmis, js iveng site pirmalaiks senatvs ir tokios bsenos, kuriai esant gyvybins kno jgos yra gerokai nutolusios nuo normos ir ikyla fizini problem.

gražus varpos paėmė varpą prie pagrindo

Vandeniui valyti naudojamas neorganinis chloras, aliuminis ir daug kit neorganini mediag. Jeigu js gyvybin energija susilpnjusi, daug neorganini mediag lieka organizmo audiniuose, ir ateityje jos kels daug rpes i. Nordami iuos nuodus i organizmo paalinti, turime badauti. Badavimu suteikiame organizmui fiziologin poils, kuris atstato gyvybin energij.

Juo didesn ms gyvybin energija, juo intensyviau i organizmo alinamos nuodin gosios mediagos. Badavimas btinas, norint organizm ivalyti i vidaus. Apsinuodijama cheminmis mediagomis Tonos nuodingj mediag dulkinamos ore, naiki nant kenkjus, ir didel i mediag dalis patenka jei netreniruosite varpos ms vaisi ir darovi.

Salotos skanios ir naudingos, taiau jeigu jos apipurk tos dezinfekuojaniomis mediagomis, jomis galima mirtinai apsinuodyti.

reiškia sustiprinti erekciją taigi tam vyrui reikalinga varpa

Majamio viebutyje kelios moterys pusryiams valg salotas. Prajus tam tikram laikui joms prasidjo trauku liai, moterys m vemti, svaigo galva. Kol atvyko greitoji pagalba, i moter bkl buvo baisi. Kaltininkas ali salot, pomidor ir vairi prieskoni patiekalas. Apsinuo dijimo prieastis tyrs gydytojas nustat: Apsinuodyta dl pernelyg didelio salotose jei netreniruosite varpos DDT ir kit nuodingj mediag kiekio, kuriuo buvo apdorojamos darovs".

Unuodytas derlius Vis daugiau ir daugiau nuodingj mediag patenka ms maist. Baugina tai, kad ms salotinse gali bti daug darovi, gausiai palaistyt dideliu vairi mirtin nuod kiekiu, tarp j ir chloro angliavandeniais, turiniais DDT, fosforo jungini ir daugyb piktoles naikinani me diag. Sugadinama ne tik lapin augalo dalis. Pavyz diui, Niujorke apie 60 ton ore skraidani utert daleli kiekvien mnesi ikrinta kiekvien jei netreniruosite varpos miesto ištiesė mano penį myli.

Tik pagalvokite, kiek jei netreniruosite varpos organizmas turi dti pastang, kad ilikt gyvas. Todl nieko nestebina, jog tokiame apnuodytame mieste tiek daug sergani moni. Mokslininkai mano, kad Pitsburgo ir Birmingemo mies t gyventoj padtis tik iek tiek geresn u plaui ar irdies ligomis sergani moni bkl.

Apnuodytas oras, vadinamas smogu, nuolat nuodija ne tik Los Andel, bet ir ikag, Kanzas Sit, Vaington ir kitus miestus. Tamsus suodi ir dm miinys varpos gydymas peroksidu fabrik dmai i iukles deginani krosni ir plieno lydymo gamyk l, chemijos pramons ir main imetamosios dujos tai utertas oras, keliantis real pavoj moni sveikatai ir gy vybei.

kodėl varpa dažnai keliasi seniausia varpa

Vienintel priemon, galinti nuodingsias mediagas i mogaus organizmo paalinti badavimas. Toliau ioje knygoje paaikinsiu, kaip tirti lapim.